20180705_2058_DB8_9173_DavidBrohede_Web.jpg

Om Malin Gren Landell

Jag är psykolog, psykoterapeut och författare med fokus på skolan, #elevhälsa, #skolnärvaro och #psykiskohälsa som oro och rädsla hos barn och ungdomar.

Jag har arbetat 20 år inom barn- och ungdomspsykiatrin med barn, ungdomar och deras föräldrar som sökt hjälp för t.ex. tvångstankar, panikångest, separationsångest, depression och utagerande beteenden. Barn med oro och rädsla får sällan uppmärksamhet och inte den hjälp de behöver. Därför började jag forska och år 2010 disputerade jag med en avhandling på social rädsla hos barn och ungdomar. Klicka här för att komma till mina publikationer.

Från forskningen på social rädsla kom jag in på skolfrånvaro. Under 2016 fick jag uppdraget att leda en statlig utredning på elevfrånvaro, ”Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera”. Klicka här för att komma till utredningen.

Varje dag. Är en dag i ett barn och en ungdoms liv. Jag vill göra vad jag kan för att världen runtom ska kunna möta på ett sätt som gör att varje människa kommer till sin rätt.

Därför föreläser jag, därför skriver jag, därför debatterar jag, därför samarbetar jag med forskare och andra samhällsaktörer. För att sprida kunskap, lära mig och förändra.

FÖRELÄSARE

Jag föreläser för bland annat skolpersonal och personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård, politiker, chefer och tjänstepersoner.

FÖRFATTARE

Genom mitt författarskap vill jag sprida kunskap för att förebygga elevfrånvaro och psykisk ohälsa.

Jag har skrivit böcker för lärare, elevhälsa, rektorer och personal som arbetar med barn, ungdomar och familjer.

FORSKARE

Som forskare och expert på området skolfrånvaro är jag medlem i kommittén för INSA (International Network for School Attendance) www.insa.network

INSA logga.png