20180705_2058_DB8_9173_DavidBrohede_Web.jpg

Hem – Gren Landell i skolan

Välkommen till “Gren Landell i skolan”. Jag erbjuder föreläsningar, utbildning och handledning.

Jag vill tillsammans med skolan och aktörer runtom skapa förutsättningar för en utvecklande skola som alla barn och ungdomar kan delta i.

Om Malin Gren Landell

#MalinGrenLandell, jag är psykolog, psykoterapeut och författare med fokus på skolan, elevhälsa, skolnärvaro och oro och rädsla hos barn och ungdomar.

Jag har arbetat 20 år inom barn- och ungdomspsykiatrin med barn, ungdomar och deras föräldrar som sökt hjälp för t.ex. tvångstankar, panikångest, separationsångest, depression och utagerande beteenden. Barn med oro och rädsla får sällan uppmärksamhet och inte den hjälp de behöver. Därför började jag forska och år 2010 disputerade jag med en avhandling på social rädsla hos barn och ungdomar. Klicka här för att komma till mina publikationer.

Från forskningen på #socialrädsla och #blyghet kom jag in på #skolfrånvaro. Under 2016 fick jag uppdraget att leda en statlig utredning på skolfrånvaro, ”Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera”. Klicka här för att komma till utredningen.

Varje dag. Varje dag är en viktig dag i barn och ungdomars liv. Jag vill göra vad jag kan för att alla vuxna ska kunna möta barn och ungdomar på ett sätt så att de får utvecklas och ta för sig av livet.

Därför föreläser jag, därför skriver jag, därför debatterar jag, därför samarbetar jag med forskare och andra samhällsaktörer. För att sprida kunskap, lära mig och förändra.

Föreläsare och moderator

Jag föreläser för bland annat skolpersonal och personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård, för politiker, chefer och tjänstepersoner och studenter inom psykologi, pedagogik, socialt arbete och psykoterapi.

KONSULT

När ni vill utveckla närvaroarbetet i kommunen, på enheten, i teamet.

Författare

Genom mitt författarskap vill jag sprida kunskap för att förebygga elevfrånvaro och psykisk ohälsa. Jag har skrivit böcker för lärare, elevhälsa, rektorer och personal som arbetar med barn, ungdomar och familjer.

Forskare

Som forskare och expert på området skolfrånvaro är jag medlem i kommittén för INSA (International Network for School Attendance). 


Aktuellt

INSA 16_18 okt.PNG

Internationell konferens om skolnärvaro

Den 16-18 oktober 2019 anordnar INSA en internationell konferens i Oslo om att främja skolnärvaro. Här har du en unik möjlighet att möta de främsta forskarna i världen och lyssna på senaste forskningsfynden om en närvarofrämjande skola. Missa inte chansen att gå på en konferens så geografiskt nära, med deltagare och forskare från världens alla hörn. Även föräldragrupper är på plats och i 3 dagar ges möjlighet till nätverkande.

Klicka här för mer information och anmälan.


Webbutbildning för kollegialt närvaroarbete

I vår kommer min bok “Främja närvaro - att förebygga frånvaro” som webbutbildning. Mer information hittar du på Natur och Kultur Kursen är lämplig att använda som stöd och struktur för att utveckla skolans närvaroarbete, genom kollegialt lärande.


En tillgänglig bok

Nu finns min bok "Främja närvaro - att förebygga frånvaro”, som talbok.


Utmärkelser

psykologpriset.jpg

Media


Publikationer

boken+fr%C3%A4mja+n%C3%A4rvaro.jpg

Böcker och bokkapitel

Gren Landell, M. (2018). Främja närvaro – att förebygga frånvaro. Natur och Kultur.

Gren Landell, M. & Backlund, Å. (2017). Problematisk skolfrånvaro. i Skolsocialt arbete. Skolan som plats för och del i det sociala arbetet. Redaktörer: Åsa Backlund, Sara Högdin, Ylva Spånberger Weitz. Gleerup.

Gren Landell, M. (2014). Hemmasittare - barn med problematisk skolfrånvaro; Barn med oro, rädsla och ångest, i Elevhälsa – Evidens och Praktik. Redaktörer: Carl Lindgren & Josef Milerad. Studentlitteratur.

Gren Landell, M. (2014). Blyg och orolig i skolan. Att möta elever med vanliga och osynliga problem. Natur och Kultur.

Vetenskapliga artiklar

Heyne, D., Gren Landell, M., Melvin, G. & Gentle-Genitty, C. (2018). Differentiation between school attendance problems: Why and How? Cognitive and Behavioural Practice.

Gren-Landell, M., Ekerfeldt Allvin, C., Bradley, M., Andersson, M., Andersson, G. (2015). Teachers’ views on risk factors for problematic school absenteeism in Swedish primary school students. Educational Psychology in Practice, 31, 412-423.

Silfvernagel, K., Gren-Landell, M., Emanuelsson, M., Carlbring, P., Andersson, G. (2015). Individual tailored internet-based cognitive behavior therapy for adolescents with anxiety disorders: a pilot study. Internet Interventions.

Aho, N., Gren-Landell, M., & Svedin, CG. (2014). The prevalence of potentially victimizing events, polyvictimization, and its association to socio-demographic factors: A Swedish youth survey. Journal of Interpersonal Violence.

Gren-Landell, M, Aho N, Carlsson, E, Jones, A, Svedin, CG. (2013). Posttraumatic stress symptoms and mental health services utilization in adolescents with social anxiety disorder and experiences of victimization. European Child & Adolescent Psychiatry, 22, 177-184.

Gren-Landell, M, Aho, N., Andersson, G & Svedin, CG. (2011). Social anxiety disorder and victimization in a community sample of adolescents. Journal of Adolescence. 34, 569-77.

Gren Landell, M. (2010). Social phobia in Swedish Adolescents. Prevalence, development and victimization. Dissertation. Linköping University

Gren-Landell, M., Tillfors, M., Furmark, T., Bohlin, G., Andersson, G., & Svedin, CG. (2009). Social phobia in Swedish adolescents: Prevalence and gender differences. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology; 44, 1-7.

Gren-Landell, M., Björklind, A., Svedin, CG. & Andersson, G. (2009). Psychometric evaluation of the Social Phobia Screening Questionnaire for children (SPSQ-C) in a community sample of Swedish adolescents. Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health; 1-7.

Andersson, G., Green, M., & Melin, L. (1997). Behavioural hearing tactics: a controlled trial of a short treatment programme. Behaviour Research and Therapy; 35, 523-530.

Andersson, G., & Green, M. (1995). Anxiety in elderly, hearing impaired persons. Perceptual and Motor Skills; 81, 552-554.

Kontakt

Gren Landell i skolan AB

Norgegatan 6

582 31 Linköping