Aktuellt & Media

Aktuellt

pineapple-pin-hipster-backpack.jpg

Konferens för skolhuvudmän om problematisk skolfrånvaro

En konferens för dig som beslutsfattare, i ledningsfunktion eller i andra centrala funktioner från förskola till gymnasium, inom socialtjänst eller andra verksamheter som är viktiga för elevers närvaro.

Under dagen går vi igenom frågor som är centrala just för huvudmän. Vi tar upp juridik kring skolplikt och skolnärvaro, modeller för att främja närvaro och förebygga och åtgärda frånvaro och vi ger exempel från forskning på området och erfarenheter nationellt och internationellt. Dagen ger en god grund för kommuner och enskilda huvudmän att bygga sitt närvaroarbete på.

Välkomna den 18 november 2019, på Clarion Post Hotel i Göteborg!

Arrangörer: Gren Landell i skolan och Prestationsprinsen

Här hittar du mer information om program, pris och tider.

Klicka här för anmälan

Internationell konferens om skolnärvaro

Den 16-18 oktober anordnar nätverket INSA en internationell konferens om att främja skolnärvaro #schoolattendance. Konferensen äger rum i Oslo, Scandic hotell Holmenkollen. Anmäl dig innan 15 juni! Klicka här för information Konferensen riktar sig till alla som på något sätt arbetar med eller är intresserade av att främja skolnärvaro - skolpersonal, beslutsfattare, forskare, anhöriga. Senaste forskningen på området presenteras och du får möjlighet att diskutera med verksamma i andra länder kring hur problemet ser ut hos dem och vilka lösningar som prövats. I 45 olika presentationer får du höra om data på skolfrånvaro, att arbeta förebyggande med t.ex. skolklimat, hur vi kan möta etablerad skolfrånvaro, och mycket mer. Välkomna till Oslo!

INSA 16_18 okt.PNG