Forskning och samarbeten

Jag ingår i ett internationellt nätverk av forskare och kliniskt verksamma personer som arbetar med #skolnärvaro/ #schoolattendance www.insa.network

Proud member of the INSA committée; Glenn Melvin, Carolyn Gentle-Genitty, Malin Gren Landell & David Heyne

Proud member of the INSA committée; Glenn Melvin, Carolyn Gentle-Genitty, Malin Gren Landell & David Heyne


Bakgrunden till #INSA är en workshop som jag var med och anordnade i Holland i mars 2018. Vi var ett tjugotal forskare och kliniker från olika länder som samlades för att dela kunskap och komma till konsensus kring definition och klassificering av olika problem rörande skolnärvaro.

Bakgrunden till #INSA är en workshop som jag var med och anordnade i Holland i mars 2018. Vi var ett tjugotal forskare och kliniker från olika länder som samlades för att dela kunskap och komma till konsensus kring definition och klassificering av olika problem rörande skolnärvaro.


Nationellt har jag forskningssamarbete med:

Susanne Kreitz-Sandberg vid Stockholms universitet och Linköpings universitet

Åsa Backlund vid Stockholms universitet

Maria Arvidsson och Viktor Vesterberg vid Linköpings universitet.


Jag ger konferenser och utbildningar med Aggie Öhman -  Prestationsprinsen

Jag ger konferenser och utbildningar med Aggie Öhman - Prestationsprinsen