Forskning och samarbeten

Jag ingår i ett internationellt nätverk av forskare och kliniskt verksamma personer som arbetar med skolnärvaro www.insa.network

INSA logga.png

Nationellt har jag forskningssamarbete med:

Susanne Kreitz-Sandberg vid Stockholms universitet och Linköpings universitet

Åsa Backlund vid Stockholms universitet

Maria Arvidsson och Viktor Vesterberg vid Linköpings universitet.


Jag ger konferenser och utbildningar med Aggie Öhman - Prestationsprinsen https://prestationsprinsen.wordpress.com/