Publikationer

Böcker och bokkapitel

Gren Landell, M. (2018). Främja närvaro – att förebygga frånvaro. Natur och Kultur.

Gren Landell, M. & Backlund, Å. (2017). Problematisk skolfrånvaro. i Skolsocialt arbete. Skolan som plats för och del i det sociala arbetet. Redaktörer: Åsa Backlund, Sara Högdin, Ylva Spånberger Weitz. Gleerup.

Gren Landell, M. (2014). Hemmasittare - barn med problematisk skolfrånvaro; Barn med oro, rädsla och ångest, i Elevhälsa – Evidens och Praktik. Redaktörer: Carl Lindgren & Josef Milerad. Studentlitteratur.

Gren Landell, M. (2014). Blyg och orolig i skolan. Att möta elever med vanliga och osynliga problem. Natur och Kultur.

Vetenskapliga artiklar

Heyne, D., Gren Landell, M., Melvin, G. & Gentle-Genitty, C. (2018). Differentiation between school attendance problems: Why and How? Cognitive and Behavioural Practice.

Gren-Landell, M., Ekerfeldt Allvin, C., Bradley, M., Andersson, M., Andersson, G. (2015). Teachers’ views on risk factors for problematic school absenteeism in Swedish primary school students. Educational Psychology in Practice, 31, 412-423.

Silfvernagel, K., Gren-Landell, M., Emanuelsson, M., Carlbring, P., Andersson, G. (2015). Individual tailored internet-based cognitive behavior therapy for adolescents with anxiety disorders: a pilot study. Internet Interventions.

Aho, N., Gren-Landell, M., & Svedin, CG. (2014). The prevalence of potentially victimizing events, polyvictimization, and its association to socio-demographic factors: A Swedish youth survey, Journal of Interpersonal Violence.

Gren-Landell, M, Aho N, Carlsson, E, Jones, A, Svedin, CG. (2013). Posttraumatic stress symptoms and mental health services utilization in adolescents with social anxiety disorder and experiences of victimization. European Child & Adolescent Psychiatry, 22, 177-184.

Gren-Landell, M, Aho, N., Andersson, G & Svedin, CG. (2011). Social anxiety disorder and victimization in a community sample of adolescents. Journal of Adolescence. 34, 569-77.

Gren-Landell, M. (2010). Social phobia in Swedish Adolescents. Prevalence, development and victimization. Dissertation. Linköping University

Gren-Landell, M., Tillfors, M., Furmark, T., Bohlin, G., Andersson, G., & Svedin, CG. (2009). Social phobia in Swedish adolescents: Prevalence and gender differences. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology; 44, 1-7.

Gren-Landell, M., Björklind, A., Svedin, CG. & Andersson, G. (2009). Psychometric evaluation of the Social Phobia Screening Questionnaire for children (SPSQ-C) in a community sample of Swedish adolescents. Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health; 1-7.

Andersson, G., Green, M., & Melin, L. (1997). Behavioural hearing tactics: a controlled trial of a short treatment programme. Behaviour Research and Therapy; 35, 523-530.

Andersson, G., & Green, M. (1995). Anxiety in elderly, hearing impaired persons. Perceptual and Motor Skills; 81, 552-554.