Tjänster

FÖRELÄSNINGAR

Jag ger föreläsningar om bland annat:

  • Att främja närvaro, förebygga och hantera frånvaro och studieavbrott

  • Att möta oro, rädsla och blyghet hos barn och ungdomar – hur kan skolpersonal och föräldrar göra

  • Jag är ung, jag är stark – en föreläsning om psykisk ohälsa hos unga

  • Psykisk ohälsa hos unga – vad vuxna kan göra för att minska den

  • Tvångsbesvär hos unga – galet och helt normalt

  • Selektiv mutism – tyst tillsvidare

  • Föräldraskap – om att stärka tilliten till föräldraskapsförmågan

Större utbildningspaket kring att främja närvaro, riktat till skolor, huvudmän, socialtjänst och andra intresserade.

Några tidigare uppdragsgivare är Skolporten, SkolFam, Psykisk ohälsa konferensen, SKL, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Skolläkardagarna, Psykologidagarna, Dagens Medicin, ABF i Stockholm, Teknisk Institut, FoU Södertörn, Karlstad universitet, Stockholm universitet och ett stort antal kommuner och regioner m.fl.

Almedalen 2017 - seminarium med TryggHansa

Almedalen 2017 - seminarium med TryggHansa

HANDLEDNING

Jag handleder personal inom elevhälsa, socialtjänst, barnpsykiatri.

MODERATOR

Jag tar uppdrag att leda konferenser och andra evenemang.

INFORMATIONSFILM OM TVÅNGSSYNDROM

”Träng bort tvånget” är en DVD om vad tvångstankar och tvångshandlingar innebär och hur behandling går till. Pris 250kr. Använd kontaktformuläret om du vill beställa filmen.