20180705_2058_DB8_9173_DavidBrohede_Web.jpg

Hem – Gren Landell i skolan

“Gren Landell i skolan” är ett nystartat företag med en erfaren #MalinGrenLandell. Jag erbjuder föreläsningar, utbildning och handledning.

Jag vill tillsammans med skolan och aktörerna runtom skapa förutsättningar för en utvecklande skola som alla kan delta i.

Om Malin Gren Landell

Jag är psykolog, psykoterapeut och författare med fokus på skolan, elevhälsa, skolnärvaro och oro och rädsla hos barn och ungdomar.

Jag har arbetat 20 år inom barn- och ungdomspsykiatrin med barn, ungdomar och deras föräldrar som sökt hjälp för t.ex. tvångstankar, panikångest, separationsångest, depression och utagerande beteenden. Barn med oro och rädsla får sällan uppmärksamhet och inte den hjälp de behöver. Därför började jag forska och år 2010 disputerade jag med en avhandling på social rädsla hos barn och ungdomar. Klicka här för att komma till mina publikationer.

Från forskningen på #socialrädsla kom jag in på #skolfrånvaro. Under 2016 fick jag uppdraget att leda en statlig utredning på #skolfrånvaro, ”Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera”. Klicka här för att komma till utredningen.

Varje dag. Varje dag är en viktig dag i barn och ungdomars liv. Jag vill göra vad jag kan för att alla vuxna ska kunna möta barn och ungdomar på ett sätt så att de får utvecklas och ta för sig av livet.

Därför föreläser jag, därför skriver jag, därför debatterar jag, därför samarbetar jag med forskare och andra samhällsaktörer. För att sprida kunskap, lära mig och förändra.

Föreläsare

Jag föreläser för bland annat skolpersonal och personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård, för politiker, chefer och tjänstepersoner och studenter inom psykologi, pedagogik, socialt arbete och psykoterapi.

Almedalen 2017 - seminarium TryggHansa

Almedalen 2017 - seminarium TryggHansa

Författare

Genom mitt författarskap vill jag sprida kunskap för att förebygga elevfrånvaro och psykisk ohälsa. Jag har skrivit böcker för lärare, elevhälsa, rektorer och personal som arbetar med barn, ungdomar och familjer.

Forskare

Som forskare och expert på området skolfrånvaro är jag medlem i kommittén för INSA (International Network for School Attendance). 


INSA 16_18 okt.PNG

Internationell konferens om skolnärvaro

Den 16-18 oktober 2019 anordnar INSA en internationell konferens i Oslo om skolfrånvaro. Träffa de främsta forskarna i världen och lyssna på senaste forskningsfynden om närvarofrämjande skola och hur vi kan agera tidigt. Tidig anmälan - lägre pris. Klicka här för mer information.

INSA+committee+sk%C3%A4rmklipp.jpg

Bakgrunden till INSA är en workshop som jag var med och anordnade i Holland i mars 2018. Vi var ett tjugotal forskare och kliniker från olika länder som samlades för att dela kunskap och komma till konsensus kring definition och klassificering av olika problem rörande skolnärvaro.

Workshop Holland 2018 - deltagarna utgör nätverket INSA

Workshop Holland 2018 - deltagarna utgör nätverket INSA

Utmärkelser

Oj! Jag är finalist till Stora psykologipriset 2019. Vilken glädje! Priset går nämligen till ”psykolog som genom sitt arbete bidrar till att förbättra människors livskvalitet och utveckla mänskliga resurser.” Jag försöker vara den psykologen och är glad för nomineringen.

psykologpriset.jpg

Tjänster

Föreläsningar

Jag ger föreläsningar om bland annat:

  • Att främja närvaro, förebygga och hantera frånvaro och studieavbrott

  • Att möta oro, rädsla och blyghet hos barn och ungdomar – hur kan skolpersonal och föräldrar göra

  • Jag är ung, jag är stark – en föreläsning om psykisk ohälsa hos unga

  • Psykisk ohälsa hos unga – vad vuxna kan göra för att minska den

  • Tvångsbesvär hos unga – galet och helt normalt

  • Selektiv mutism – tyst tillsvidare

  • Föräldraskap – om att stärka tilliten till föräldraskapsförmågan

Större utbildningspaket kring att främja närvaro, riktat till skolor, huvudmän, socialtjänst och andra intresserade.

Några tidigare uppdragsgivare är Skolporten, SkolFam, Psykisk ohälsa konferensen, SKL, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Skolläkardagarna, Psykologidagarna, Dagens Medicin, ABF i Stockholm, Teknisk Institut, FoU Södertörn, Karlstad universitet, Stockholm universitet och ett stort antal kommuner och regioner m.fl.

HandledNing

Jag handleder personal inom elevhälsa, socialtjänst, barnpsykiatri.

Moderator

Jag tar uppdrag att leda konferenser och andra evenemang.

Informationsfilm om tvångssyndrom

”Träng bort tvånget” är en DVD om vad tvångstankar och tvångshandlingar innebär och hur behandling går till. Pris 250kr. Använd kontaktformuläret om du vill beställa filmen.

Forskning och samarbeten

Jag är medlem i kommittén för ett internationellt nätverk av forskare och kliniskt verksamma personer som arbetar med skolnärvaro - INSA - Internationellt Network for School Attendance

Jag ger utbildning och driver opinion tillsammans med Aggie Öhman - prestationsprinsen

Nationellt har jag forskningssamarbete med:

Susanne Kreitz-Sandberg vid Stockholms universitet och Linköpings universitet

Åsa Backlund vid Stockholms universitet

Maria Arvidsson och Viktor Vesterberg vid Linköpings universitet.

Bild B_Elevator to INSA.jpg

Proud member of the INSA committée

Glenn Melvin, Carolyn Gentle-Genitty, Malin Gren Landell & David Heyne

Aggie Malin.jpg

Jag samarbetar nära och gärna med Aggie Öhman - Prestationsprinsen

boken+fr%C3%A4mja+n%C3%A4rvaro.jpg

Böcker och bokkapitel

Gren Landell, M. (2018). Främja närvaro – att förebygga frånvaro. Natur och Kultur.

Gren Landell, M. & Backlund, Å. (2017). Problematisk skolfrånvaro. i Skolsocialt arbete. Skolan som plats för och del i det sociala arbetet. Redaktörer: Åsa Backlund, Sara Högdin, Ylva Spånberger Weitz. Gleerup.

Gren Landell, M. (2014). Hemmasittare - barn med problematisk skolfrånvaro; Barn med oro, rädsla och ångest, i Elevhälsa – Evidens och Praktik. Redaktörer: Carl Lindgren & Josef Milerad. Studentlitteratur.

Gren Landell, M. (2014). Blyg och orolig i skolan. Att möta elever med vanliga och osynliga problem. Natur och Kultur.

Vetenskapliga artiklar

Heyne, D., Gren Landell, M., Melvin, G. & Gentle-Genitty, C. (2018). Differentiation between school attendance problems: Why and How? Cognitive and Behavioural Practice.

Gren-Landell, M., Ekerfeldt Allvin, C., Bradley, M., Andersson, M., Andersson, G. (2015). Teachers’ views on risk factors for problematic school absenteeism in Swedish primary school students. Educational Psychology in Practice, 31, 412-423.

Silfvernagel, K., Gren-Landell, M., Emanuelsson, M., Carlbring, P., Andersson, G. (2015). Individual tailored internet-based cognitive behavior therapy for adolescents with anxiety disorders: a pilot study. Internet Interventions.

Aho, N., Gren-Landell, M., & Svedin, CG. (2014). The prevalence of potentially victimizing events, polyvictimization, and its association to socio-demographic factors: A Swedish youth survey, Journal of Interpersonal Violence.

Gren-Landell, M, Aho N, Carlsson, E, Jones, A, Svedin, CG. (2013). Posttraumatic stress symptoms and mental health services utilization in adolescents with social anxiety disorder and experiences of victimization. European Child & Adolescent Psychiatry, 22, 177-184.

Gren-Landell, M, Aho, N., Andersson, G & Svedin, CG. (2011). Social anxiety disorder and victimization in a community sample of adolescents. Journal of Adolescence. 34, 569-77.

Gren Landell, M. (2010). Social phobia in Swedish Adolescents. Prevalence, development and victimization. Dissertation. Linköping University

Gren-Landell, M., Tillfors, M., Furmark, T., Bohlin, G., Andersson, G., & Svedin, CG. (2009). Social phobia in Swedish adolescents: Prevalence and gender differences. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology; 44, 1-7.

Gren-Landell, M., Björklind, A., Svedin, CG. & Andersson, G. (2009). Psychometric evaluation of the Social Phobia Screening Questionnaire for children (SPSQ-C) in a community sample of Swedish adolescents. Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health; 1-7.

Andersson, G., Green, M., & Melin, L. (1997). Behavioural hearing tactics: a controlled trial of a short treatment programme. Behaviour Research and Therapy; 35, 523-530.

Andersson, G., & Green, M. (1995). Anxiety in elderly, hearing impaired persons. Perceptual and Motor Skills;81, 552-554.

Kontakt

Gren Landell i skolan AB

Norgegatan 6

582 31 Linköping